گیم باز یک سامانه تخصصی برای گیمرهاست. در گیم باز خریدار و فروشنده میتوانند به راحتی به معامله بپردازند. سامانه گیم باز با هدف ساده سازی هر چه بیشتر معامله آنلاین کالا برای گیمرها طراحی شده است. در گیم باز خرید به صورت مستقیم انجام نمی شود و تراکنش مالی امکان پذیر نیست. در گیمباز هرآنچه نیازمندی یک گیمر هست را میتوانید دسته بندی و پیدا کنید.